You are here:   Nyitólap Life Projekt bemutatás

Pannon gyepek élőhelykezelése Magyarországon

Nyomtatás
A projekt témája, szükségessége
A magyarországi természetközeli gyepterületek európai viszonylatban is kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselnek. Jelentős részük ún. másodlagos gyep, vagyis az elmúlt évezredek kíméletes tájhasználatának köszönheti létrejöttét. Fenntartásuk, gazdag élőviláguk megőrzése továbbra is az emberi használat módján múlik.
Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai nem kedveztek a hazai gyepek megőrzésének. Összterületük például csupán 2005-ben 2,7 %-kal csökkent (forrás: KSH). Eltűnésük oka elsősorban a szántóvá alakításuk, illetve a fásításuk. Gyakori, hogy a használatuk szünetelése miatt spontán cserjésedés, erdősödés indul be rajtuk. Természetvédelmi értékük csökkenését eredményezi számos, napjainkban országszerte általánosan jellemző helytelen gazdálkodási gyakorlat is. (bővebben: „Gyep, mint élőhely”)

A fenti komplex problémakörre keres megoldást a „Pannon gyeptípusok élőhelykezelése Magyarországon” című LIFE-Nature projekt.

 

 

 

A projekt céljai

• A közel 700 hektárnyi projekt területen többféle gyepkezelési eljárás tesztelése, természetvédelmi és gazdálkodási szempontú nyomon követése, értékelése.
• A hazai gyepterületek ökológiai és gazdasági értelemben is fenntartható használatának széleskörű elősegítése. A helyes gyepkezelési gyakorlat szakmai tapasztalatainak gyűjtése, hozzáférhetővé tétele.
• A mezőgazdasági szakemberek, a földhasználók és a lakosság tudatában, értékítéletében a gyepterületek értékének növelése.

 

A projekt vezetője

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Természetvédelmi Tanácsadó Szolgálata (MME-TTSZ)

 

Partnerek

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Duna-Dárva Nemzeti Park Igazgatóság, Papp Imre (tószegi gazdálkodó), Viszlóné Oláh Erzsébet (bodméri gazdálkodó)

 

Kiemelt szakmai és pénzügyi támogató

KvVM

 

A projekt időtartama

2006. január 1. – 2010. június 30.

 

A projekt finanszírozása

Teljes költségvetés: 1.082.424 Euró
• Közösségi támogatás az Európai Közösség LIFE-Nature Alapjából: 62 %
• Kedvezményezett által biztosítandó (az összeg magába foglalja a nemzeti költségvetésből biztosításra kerülő társfinanszírozást): 26 %
• Partnerek hozzájárulása: 12 %Regisztrációs szám

LIFE05NAT/HU/000117

Bejelentkezés

Támogatók

life logo

Partnerek

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Papp Zsolt - Családi gazdálkodó
Viszlóné Oláh Erzsébet
- Családi gazdálkodó