You are here:   Nyitólap Tudástár Cikkek Keresés az adatbázisban
Keresés az adatbázisban

703 találat1. oldal / 15
Szerző(k) Cím Megjelenés helye/periodika Kiadásév Fájlnév
Margóczi Katalin - Urbán Mónika - Szabados Boglárka "Csodarétek" a Dél-Kiskunságban Kitaibelia 1998. (3. évf.) 2. sz. Letöltés
Benyovszky Béla - Hausenblasz József - Penksza Károly "Lólegeltetés, ahogy a lovak kedvelik" - lólegelők és szénák gyepnövényeinek kedveltségi vizsgálata Debreceni Gyepgazdálkodási Napok ; 17. - Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 2001 Letöltés
Varga János-Szodfridt Gyuláné 175 év a gyepgazdálkodás fejlesztésének szolgálatában Természetes állattartás 3.-Tudományos és termelési tanácskozás 1993
Kota M.-Benedek Á.-Vinczeffy Imre A gyep éllettani értéke Természetes állattartás 4.-Tudományos és termelési tanácskozás, Hódmezővásárhely 1994
Janowszky János - Janowszky Zsolt A "szarvasi-1" enrgiafű fajta- egy új növénye a mezőgazdaságnak és az iparnak Gyepgazdálkodási ankét 2007 Letöltés
Katonáné Kovács Judit A 2003 évi NAKP ökológiai és extenzív állattartás támogatásra pályázók nyertes pályázatainak értékelése Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 20. 2004 Letöltés
Szabó István - Bódis Judit - Zentai Kinga - Szekeres Rita A Balaton-parti legeltetéses állattartás tapasztalatai természetvédelmi szempontból Gyepgazdálkodási közlemények 2003 Letöltés
Szabó István A Balaton-vidéki gyepek botanikai és ökológiai jellemzése Debreceni Gyepgazdálkodási Napok ; 17. - Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 2001 Letöltés
Margóczi Katalin A biodiverzitás, mint az ökoturizmus vonzereje Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 20. 2004 Letöltés
Barcsák Zoltán A biogyepek trágyázása Gyep-állat-vidék-kutatás-tudomány 2005 Letöltés
Margóczi Katalin A Bugaci puszta legeltetett és nem legeltetett részének összehasonlítása a vegetáció természetességének szempontjából Gyepgazdálkodási közlemények 2003. 1.sz. Letöltés
Csízi István A Carduus nemzetséghez tartozó fajok borítottsági részaránya eltérő gyephasznosítási módok hatására Debreceni Gyepgazdálkodási Napok ; 17. - Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 2001 Letöltés
csag Imre A csikólegeltetés technológiája Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 10.-Legeltetéses állattartás, tudományos és termelési tanácskozás 1992
Vinczeffy Imre A degradált talajszerkezet javítása fűkeverékkel Természetes állattartás 2. 1992 Letöltés
Széll Antal A dévaványai túzokvédelmi mintaterület kialakítása és első eredményei A puszta 2005-1/22.pp. Letöltés
Kun András - Tóth Tibor - Szabó Brigitta - Koncz József A dolomitjelenség: kőzettani, talajtani és növényzeti összefüggések (Kőzet-, talaj- és növény elemzések magyarországi mészkő- és dolomit sziklagyepekben) Botanikai Közlemények 2005 Letöltés
Steták Dóra A Duna-Dráva Nemzeti Park gemenci tájegysége mocsári és mocsárréti növénytársulásairól Botanikai Közlemények 2005. 92.évf. 1-2.sz. Letöltés
Molnár Zsolt A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján I.: Módszertan, erdők, árterek és lápok Botanikai közlemények 2008. (95. évf.) 1-2. sz. Letöltés
Molnár Zsolt A Duna-Tisza köze és a Tiszántúl növényzete a 18-19. század fordulóján II.: Szikesek, lösz- és homokvidékek, legelők, sáncok, szántók és parlagok Botanikai közlemények 2008. (95. évf.) 1-2. sz. Letöltés
Biró Marianna A Duna-Tisza köze fásszárú vegetációjának átalakulása a 18. század óta, különös tekintettel a száraz homokterületekre Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások 2008 Letöltés
Molnár Zsolt - Fekete Gábor - Biró Marianna - Kun András A Duna-Tisza közi homoki sztyepprétek történeti tájökológiai jellemzése Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások 2008 Letöltés
Magyar Ilona Enikő A fajgazdag gyeptelepítés irányelvei Növénytermelés (Szemle) 2007. (56.évf.) 5-6.sz. Letöltés
Szemán László A fajgazdag, vadvirágos gyepek jelentősége Gyep-állat-vidék-kutatás-tudomány 2005 Letöltés
Haraszthy László - Márkus Ferenc - Bank László A fás legelők természetvédelme WWF-füzetek 12. 1997. Letöltés
Győri Zoltán - Alapi Krisztina A Felső-Tisza ártéri legelőinek ásványianyag-tartalma Gyepgazdálkodási közlemények 2003 Letöltés
Centeri Csaba - Császár Alexandra A felszínborítás, a lejtőszakasz és a foszfor kapcsolata Tájökológiai Lapok 2005
Penksza Károly A Festuca javorkae Májovsk? és Festuca wagneri Degen, Thaisz et Flatt jellemzése és a Festuca ovina-csoport határozókulcsa Kitaibelia 2000.V.2. füzet Letöltés
Nagy Géza A fűfélék tavaszi fejlődésének jellemzői Gyepgazdálkodási közlemények 2006/4 Letöltés
Ivány Károly - Bürgés György A fűmagtermesztési technológiák fejesztési lehetőségei Debreceni Gyepgazdálkodási Napok ; 17. - Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 2001 Letöltés
Szűcsné Péter Judit A fűszilázsok javításának lehetőségei A gyepgazdálkodás az állattartás szolgálatában, Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 12. 1994 Letöltés
Nagy Szabolcs A füves puszták Madártávlat 1994. (1. évf.) 2. sz. Letöltés
Centeri Csaba - Malatinszky Ákos - Penksza Károly - Vona Márton A Galgahévíz és Hévízgyörk környéki művelt területek eróziós viszonyainak potenciális hatása a környező láprétek természeti értékeire Az III. Magyar természetvédelemi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete 2005
Centeri Csaba - Malatinszky Ákos - Penksza Károly - Vona Márton A galgahévízi láprét botanikai és talajtani felmérése, természetvédelmi kezelésének problematikája Kitaibelia 2006. (11. évf.) 1. sz.
Vinczeffy Imre A gyakoribb magyarországi füvek magtermése A gyepgazdálkodás az állattartás szolgálatában, Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 12. 1994 Letöltés
Láng István A gyep és a környezet kapcsolata Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 13. 1996
Vinczeffy Imre A gyep és szerepe a károsodott talajok használatában Természetes állattartás 2. 1992 Letöltés
Nábrádi András A gyep gazdasági összefüggései Gyepgazdálkodási közlemények 2004. 2.sz. Letöltés
Nagy Géza A gyep gyakoribb védett növényei Természetes állattartás 5.-Tudományos és termelési tanácskozás,Kaposvár 1996
Forgó István - Oláh János A gyep hasznos takarmány Magyar Állattenyésztők Lapja 2003. 31. 9. Letöltés
Bodó L - Éles J. A gyep hatása a gazdálkodásunkra Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 14. - Többirányú gyephasználat szaktanácsadási alapjai 1. - Legeltetéses állattartás 1997 Letöltés
Nagy Géza A gyep hozamának számítása az állatok teljesítménye alapján = Estimating grass yields based on animal performances llattenyésztés és takarmányozás 2005. (54. évf.) 4.sz. Letöltés
Tóth Sebestyén A gyep jelene és jövője hazánk északi lejtős területein Debreceni Gyepgazdálkodási Napok ; 17. - Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 2001 Letöltés
Nagy Géza - VinczeffyImre A gyep különböző haszna Természetes állattartás 3.-Tudományos és termelési tanácskozás 1993
Kóta M.-Zsuposné Oláh Á.-Vinczeffy I. A gyep néhány gyógynövényének takarmányértéke és mikrobiológiai minősítése Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 11. 1993 Letöltés
Vinczeffy Imre A gyep növényeinek magtermése II. Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 11. 1993 Letöltés
Láng István A gyep szerepe a biodiverzitás megőrzésében Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 14. - Többirányú gyephasználat szaktanácsadási alapjai 1. - Legeltetéses állattartás 1997 Letöltés
Palotás Gábor A gyep szerepe a szavasfélék egyedeloszlásában a Közép Tisza mentén Debreceni Gyepgazdálkodási Napok ; 17. - Gyepgazdálkodásunk helyzete és kilátásai. 2001 Letöltés
Nagy Géza A gyep szerepe a vidékfejlesztésben Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 14. - Többirányú gyephasználat szaktanácsadási alapjai 1. - Legeltetéses állattartás 1997 Letöltés
Kota M.-Vinczeffy Imre-Kovács B.- Győri-Z. A gyep tápértéke Természetes állattartás-Tudományos és termelési tanácskozás előadásai 1991
Dér Ferenc A gyep táplálóértéke és ízletessége Debreceni Gyepgazdálkodási Napok 11. 1993 Letöltés

Bejelentkezés

Támogatók

life logo

Partnerek

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Papp Zsolt - Családi gazdálkodó
Viszlóné Oláh Erzsébet
- Családi gazdálkodó